Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 24 від 29.03.2023 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Новини

25 серпня 2023 року Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України спільно з Національною академією наук України, Національною академію правових наук України та Фондом інституційного розвитку української науки провів Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Українська держава і право в умовах війни», яка відбулась в Украї́нському націона́льному інформаці́йному аге́нтстві «Укрінфо́рм». У конференції взяли участь науковці, представники органів державної влади, міжнародних організацій та громадянського суспільства.

Відкрив конференцію віцепрезидент Національної академії правових наук України, директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України Олександр СКРИПНЮК.

З вітальним словом виступив віцепрезидент Національної академії наук України, академік НАН України Сергій ПИРОЖКОВ та голова Верховного Суду, кандидат юридичних наук Станіслав КРАВЧЕНКО.

Модератор заходу – Сергій Висоцький, народний депутат України VІІІ скликання, надав слово для доповіді «Українська держава, право та юридична наука в умовах війни» Олександру СКРИПНЮК.

Також із доповідями виступили: голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло СМОКОВИЧ, доктор юридичних наук, професор; народні депутати України Ярослав ЮРЧИШИН та Микола ВЕЛИЧКОВИЧ; почесний директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, радник Президії НАН України, академік НАН України Юрій ШЕМШУЧЕНКО; суддя Конституційного Суду України Олександр ПЕТРИШИН, академік Національної академії правових наук України; заступник директора Інституту, академік-секретар відділення теорії та історії держави і права Національної академії правових наук України Наталія ОНІЩЕНКО, академік Національної академії правових наук України; керівник управління з питань помилування Офісу Президента України Дмитро ЖУРАВЛЬОВ, доктор юридичних наук, професор; вчений секретар Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України Оксана КВАША, доктор юридичних наук, професор; завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М Корецького НАН України Наталія ПАРХОМЕНКО, член-кореспондент НАН України; професор кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олег МАРЦЕЛЯК, доктор юридичних наук, професор; заступник голови ЦВК України (2007-2018 роки) Андрій МАГЕРА; заступник виконавчого директора Фонду інституційного розвитку української науки Анна ІСЛАМОВА; виконавчий директор Фонду інституційного розвитку української науки Микола МАРЧЕНКО, кандидат юридичних наук та ін.В дискусії взяли участь ректор Національної академії Служби безпеки України Андрій ЧЕРНЯК, доктор юридичних наук, професор; доктор юридичних наук проректор з наукової роботи Національної академії Служби безпеки України Юліана НАЙДЬОН.Віцепрезидент НАПрН України Олександр Скрипнюк підвив підсумки наукової дискусії, виокремивши найголовніші тези та ідеї доповідачів, які здатні посилити роль правової науки у наближенні перемоги нашої держави у війні з російською воєнною агресією.


Пам’ятаємо та шануємо героя…

Указом  Президента  України №470/2023 від 4 серпня 2023 року «Про відзначення державними нагородами України» (https://www.president.gov.ua/documents/4702023-47693), за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку ПОЛІВОДСЬКОГО Олександра Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня.
Шановні дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти
Національної академії правових Наук України, які працюють в нашому Інституті

Щиро вітаю вас із 30-річчям заснування Національної академії правових наук України.

Наші співробітники і представники дирекції, – Б.М.Бабій, В.І.Семчик, Ю.С.Цвєтков, Ю.С. Шемшученко – виступили співзасновниками Академії і активно працювали над її розвитком, посідаючи відповідальні посади та керуючи її відділеннями. У складі Академії нині самовіддано працює шість академіків і дев'ять членів-кореспондентів.

За третину століття наші співробітники, члени Академії внесли значний вклад у становлення національної правової системи та української держави. І сьогодні в умовах повномасштабної війни російської федерації проти України ми, як вчені і патріоти, не залишились осторонь тих викликів, які постали перед нашою державою. Наші академіки і члени-кореспонденти працюють на інтелектуальному фронті – зосереджені на вирішенні нагальних проблем, пов'язаних із забезпеченням перемоги над ворогом та післявоєнного відродження України. 

Бажаю усім вам міцного здоров'я, миру, наснаги, родинного добробуту, благополуччя, успіхів та плідної праці на благо України.

Віцепрезидент Національної академії
правових наук України,
директор Інституту держави і права
імені В.М. Корецького НАН України,
академік НАПрН України
О.В. СкрипнюкМіжнародна наукова конференція
«Юридична наука в умовах протидії іноземній
військовій агресії: історія та сучасність»

Програма Міжнародної наукової конференції Юридична наука в умовах протидії іноземній військовій агресії - історія та сучасність.

30 червня 2023 року в режимі онлайн відбулася Міжнародна наукова конференція«Юридична наука в умовах протидії іноземній військовій агресії: історія та сучасність».Організаторами конференції виступили Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, Міжнародна асоціація істориків права (МАІП) та Комісія історії українського права при Президії НАН України.

Конференція була організована в рамках НДР Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України «Історичний досвід розвитку академічних юридичних досліджень в умовах протидії іноземній військовій агресії та сучасність».

Очолив оргкомітет конференції президент МАІП, провідний науковий співробітник ДНДІ МВС України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України О. Н. Ярмиш. Заступниками голови оргкомітету були перший віцепрезидент МАІП, завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАНУкраїни, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юристУкраїни І. Б. Усенко (він же керівник робочої групи з підготовки конференції) та заступник директора нашого інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист УкраїниН. М. Оніщенко.

У конференції взяли участь 34 науковці, які представляли всі куточки України, зокрема і прифронтові міста Харків, Запоріжжя та Дніпро, а також навчальні заклади Польщі та Туреччини. Частина вітчизняних учених наразі релокована за межі країни (Польща, Австрія, Канада тощо). Більшістю учасників, а саме 18 осіб, становили доктори наук і професори. Двоє з учасників конференції – діючі військові, що наразі перебувають на службі. Конференція проходила у 5 послідовних тематичних панелях, кожна з яких викликала палку дискусію: 1. Право, освіта та наука в час війни; 2. Ідеологічне підґрунтя спротивувійськовій агресії Російської Федерації; 3. Проблемні питання війни та миру в історичному вимірі; 4. Актуальні питання історико-правових досліджень; 5. Українські вчені на війні та про війну.


Серед учасників, окрім очільників оргкомітету, слід назвати завідувача відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, члена-кореспондента НАПрН України, заслуженого юриста України Н. М. Пархоменко, професора Близькосхідного університету (Туреччина; NearEastUniversity – TRNC), доктора юридичних наук, професора, членf-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права Мехмана А. Дамірлі, асистуючого професора Інституту політичних наук Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща), кандидата політичних наук Павла Пєтночку, офіцера штабу ОЗСП «Азов», майора (до мобілізації – професор кафедри теорії та історії держави і права Університету митної справи і фінансів (м. Дніпро)), доктора історичних наук, професора К. М. Колесникова, завідувача кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка,доктора юридичних наук, професора І. Й. Бойка,проректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України О. М. Головка,завідувача кафедри морського права Національного університету «Одеська морська академія», доктора юридичних наук, професора Н. М. Крестовську, професора кафедри теорії та історії держави і права Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (м. Київ), доктора юридичних наук, професора О. В. Токарчук, завідувача кафедри публічно-правових дисциплін Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктора юридичних наук, професораО. Ф. Мельничук, професора кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктора юридичних наук, професора О. А. Гавриленка, завідувача кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора юридичних наук, професора М. М. Кобилецького, професора кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», доктора юридичних наук, професора В. С. Макарчука, співробітника Національної академії Служби безпеки України (м. Київ), доктора юридичних наук, доцента В. Т. Окіпнюка, професора кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), професора, академіка Української академії політичних наук, доктора юридичних наук, доктора історичних наукС. Д. Сворака, професора кафедри соціально-гуманітарних та загально-правових дисциплін Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ (м. Кропивницький), доктора юридичних наук, професора Є. В. Зозулю, помічника командира бригади з правової роботи– начальника юридичної служби, майора юстиції (до мобілізації – доцентакафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка), кандидата юридичних наук, доцента А. Ф. Коваля та багатьох інших.

У повному складі взяли участь у конференції представники відділу історико-правових досліджень нашого інституту.

За наслідками конференції планується виданнятематичного збірника наукових праць. З повним відеозаписом конференції можна ознайомитися на youtube-каналі Міжнародної асоціації істориків права за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UCetr4frhXrB18Fzv4Z-EN3Q

Вчений секретар оргкомітету, науковий співробітниквідділу історико-правових досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН УкраїниЄ. В. Ромінський.КОЛЕКТИВ ІНСТИТУТУ ВІТАЄ!!!

9 червня 2023 року відбулись Загальні збори Національної академії правових наук України. Одним із головних питань порядку денного сесії Загальних зборів було обрання керівництва Національної академії правових наук України.

За результатами голосування на посаду віцепрезидента обрано директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук  України,  академіка Національної академії правових наук України  Олександра Васильовича Скрипнюка. 

Одночасно пройшло обрання та затвердження академіків-секретарів відділень Національної академії правових наук України. На посаду академіка-секретаря відділення теорії та історії держави і права обрано заступника директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, академіка Національної академії правових наук України  Наталію Миколаївну Оніщенко.

Колектив Інституту щиро вітає Олександра Васильовича та Наталію Миколаївну з обранням на відповідальні посади, бажає нових здобутків та плідної праці заради розвитку вітчизняної юридичної науки та Перемоги України!!!30 травня 2023 року в рамках освітньо-наукової програми «Політологія», що реалізується в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України, відбулася відкрита лекція на тему: «Стратегічне партнерство України в умовах російсько-української війни».

Лектор: доктор політичних наук, професор, професор кафедри політичних технологій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана В.Ф. Смолянюк.

Модератор заходу: доктор політичних наук, старший науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, гарант ОНП «Політологія» О.В. Кукуруз. У заході взяли участь аспіранти, докторанти і викладачі відділу правових проблем політології Інституту, а також студенти і викладачі Київського університету імені Бориса Грінченка. Тематика лекції викликала низку цікавих питань, коментарів, жваву дискусію. Освітньо-наукове співтовариство відзначило своєчасність, актуальність і корисність відкритої лекції. Захід відбувся на платформі Zoom.

XIV ЩОРІЧНА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ»

23 травня 2023 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулася ХІV щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація законодавства України в сучасних умовах».

У конференції взяли участь провідні вчені-юристи України, зокрема, 26 докторів наук, представники 18 вітчизняних закладів вищої освіти та двох вищих навчальних закладів Республіки Польща, представники вищих органів державної влади, наукової молоді, а також студенти провідних вищих навчальних закладів України. Всі учасники конференції полемічно і, водночас, толерантно обговорили фундаментальні проблеми, пов’язані із забезпеченням прогресивного державно-правового розвитку України, зокрема в умовах війни, повоєнного миробудівництва та відбудови Української держави, тих чинників, що справляють на відповідні процеси визначальний вплив. У зазначеному контексті особлива увага на конференції була приділена питанням правотворчості та трансформації законодавства України в сучасних умовах.

З вступним словом на конференції виступив директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України Олександр Васильович Скрипнюк. У своєму виступі Олександр Васильович, зокрема, привітав учасників конференції та відзначив актуальність дослідження проблематики трансформації законодавства України у контексті забезпечення належного втілення сучасних реформ, здійснення яких суттєво ускладнилось у зв’язку із російсько-українською війною та необхідності переосмислення традиційних підходів при формуванні та реалізації правової політики держави.

Після вступного та привітального слова почалася основна частина конференції, на якій провідні вчені нашої держави, а також зарубіжних країн, виступали з доповідями, що були присвячені актуальним проблемам розвитку сучасної правотворчості та законодавства. Зокрема, на конференції виступили з доповідями: Н.М. Оніщенко, заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України; С.С. Чернявський, проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України; Павло Пєтночка, асистуючий професор Інституту політичних наук Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща); О.М. Головко, проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.М. Каразіна, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України; А.О. Селіванов, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України; Ярослав Несьоловський, доктор права, адвокат – член Окружної палати юрисконсультів у Гданську (Польща); В.В. Нікітін, декан юридичного факультету Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук; Ольга Снядач та Марчін Міхалк, доктори права, доценти кафедри європейського права та порівняльного правознавства Гданського університету (Польща); Н.М. Пархоменко, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України; С.В. Бобровник, завідувач кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор; О.В. Батанов, провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України; С.В. Висоцький, народний депутат України ХVІІІ скликання; М.О. Баймуратов, професор кафедри політичних наук і права Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, доктор юридичних наук, професор; Б.І. Андрусишин, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового інституту права Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України; Р.П. Луцький, директор Науково-дослідного інституту імені Академіка Івана Луцького Університету Короля Данила, доктор юридичних наук, професор; Л.А. Луць, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор.

У процесі виступів провідних українських та зарубіжних вчених були обговорені актуальні проблеми трансформації законодавства України в сучасних умовах, зокрема, доктринальні підходи та особливості практичного осмислення поняття «правотворчість», питання упорядкування законодавства як способу підвищення його ефективності на сучасному етапі, проблемні питання вступу України до Європейського Союзу, реформи виборчої системи до Верховної Ради України в період незалежності, принцип справедливості у законодавстві воєнного часу, проблеми удосконалення законодавства України для уникнення й усунення подвійного оподаткування, постмодерний вплив пропаганди на законотворчий процес, питання правових традицій українського законодавства, тенденції розвитку сучасного законодавства України, проблеми трансформації Конституції України у вимірі конституційної економіки, відповідність сучасних законів України міжнародно-правовим цінностям, методологічні засади національної безпеки України тощо.

Зокрема, Наталія Миколаївна Оніщенко у своєму виступі наголосила на особливій значущості двох складових при вивченні процесу правотворчості, а саме: 1) удосконалення механізму правотворчості; 2) необхідність оперативного прийняття нормативно-правового акту, що є найбільш відповідним наявним соціально-економічним, політичним та соціальним факторам розвитку суспільства. Наталія Миколаївна Пархоменко у своєму виступі розповіла про особливості упорядкування законодавства як способу підвищення його ефективності на сучасному етапі. Зокрема, було акцентовано увагу на тому, що існує багато різного роду суб’єктивних та об’єктивних чинників, які впливають на встановлення, відновлення та забезпечення правопорядку на різних етапах розвитку держави. Водночас, одним з головних чинників є упорядкування правового масиву щодо його відповідності об’єктивно існуючим суспільним відносинам, що має бути одним із постійних завдань суб’єктів правотворчої діяльності.

Володимир Вікторович Нікітін у своєму виступі висвітлив проблемні питання удосконалення законодавства України для уникнення й усунення подвійного оподаткування. У виступі також було наголошено трьох групах доходів фізичних осіб, передбачених на рівні міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування. При цьому першу групу охоплюють доходи, отримані від незалежної особистої діяльності, зокрема, доходи від надання професійних послуг – наукової, літературної, артистичної, викладацької чи іншої незалежної  діяльності; другу групу формують доходи, отримані від роботи за наймом, зокрема, заробітна плата та інші види винагород, а до третьої групи належать специфічні види доходів, зокрема, доходи певних категорій осіб, для яких на міжнародному рівні передбачено особливості уникнення або зменшення подвійного оподаткування. Світлана Василівна Бобровник виголосила доповідь, присвячену тенденціям розвитку сучасного законодавства України. У її виступі було наголошено, зокрема, на тому, що законодавство являє собою складне системне утворення, яке складається з документів нормативного та індивідуального характеру. Як висновок було також зазначено, що важливими тенденціями розвитку сучасного законодавства є підвищення значимості ролі людини у праві, формування соціальної основи законодавства, впровадження принципу верховенства права, визначення місця рішень Конституційного Суду України та актів правозастосування у системі законодавства, подолання протирічності правових приписів та юридичних колізій та врахування особливостей воєнного стану, що має місце в Україні.

Доповідь Богдана Івановича Андрусишина була присвячена проблематиці правових традицій українського законодавства. У доповіді було наголошено, зокрема, на тому, що визначним історико-соціальним та культурним явищем на черговому етапі українського державо- і правотворення стали проєкти конституції кирило-мефодіївців. Один з радикальних представників Кирило-Мефодіївського братства Георгій Андрузький, який орієнтувався на Тараса Шевченка, став автором документа під назвою «Начерки Конституції Республіки», написаного під впливом ідей «Книги буття українського народу», популярного історико-політичного маніфесту, у якому висловлюється фактично революційна позиція визволення від кріпацтва і деспотії та створення федерації слов’янських республік. Людмила Андріївна Луць у своїй доповіді зупинилася на питаннях відповідності сучасних законів України міжнародно-правовим цінностям. У її виступі було зазначено, зокрема, про те, що існуючу систему загальновизнаних цінностей слід трансформувати у систему правових ідей, які зафіксовані в основних принципах міжнародного права, а їхнє порушення трактувати як неправомірні дії. Механізм їх забезпечення мають складати виключно дієві правові засоби, які зумовлюють пряму (а не під умовою) юридичну відповідальність за їх порушення.

У цілому в межах конференції були розглянуті і обговорені як найрізноманітніші теоретико-прикладні аспекти трансформації законодавства України в сучасних умовах, так і значна кількість актуальних питань, пов’язаних із правовим забезпеченням здійснюваних в Україні реформ.Інформація про збори аспірантів

16 травня 2023 р. відбулися організаційні збори з нагоди вручення посвідчень аспірантів здобувачам нового набору третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, які вступили на навчання до аспірантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України  для  здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями 081 - Право, 293 – Міжнародне право, 281 – Публічне управління та адміністрування, 052 – Політологія.

У заході взяли участь дирекція Інституту, завідувачі відділів, співробітники відділу аспірантури і докторантури. 

З вступним словом виступив директор Інституту академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України Скрипнюк Олександр Васильович, який привітав аспірантів з успішним складанням вступних іспитів та відзначив, що вони мали честь приєднатися до наукової спільноти однієї з найвідоміших наукових установ України в галузі права, в якій буде відбуватися їх  підготовка та захист дисертацій.

Після ознайомлення аспірантів з історичним шляхом Інституту, його науковими здобутками і традиціями, та представлення його керівництва, директор урочисто вручив посвідчення аспірантам та побажав всім досягнення високих результатів в освітньо-науковому процесі, завершенням якого має бути успішний захист дисертації і присудження ступеня доктора філософії.

Зі словами привітання також виступили заступник директора з наукової роботи Інституту, академік Національної академії правових наук України, в.о. завідувача відділу міжнародного права і порівняльного правознавства Інституту Оніщенко Наталія Миколаївна; вчений секретар Інституту, доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Кваша Оксана Олександрівна, завідувач відділу теорії держави і права, член-кореспондент Національної Академії наук України Пархоменко Наталія Миколаївна, а також в.о. завідувача відділу проблем державного управління та адміністративного права, доктор наук з державного управління, професор Жовнірчик Ярослав Федорович. Під час своїх виступів вони ознайомили здобувачів з першочерговими завданнями здійснення наукових досліджень, успішного написання кваліфікаційних робіт і побажали творчих успіхів в досягненні поставленої мети. Представники відділу аспірантури і докторантури роз’яснили особливості виконання освітнього компоненту програми підготовки докторів філософії, що є обов’язковою складовою навчання в аспірантурі, та з особливостями процесу підготовки до захисту дисертацій.

Колектив Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України щиро вітає нових здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти та бажає успішного творчого шляху та наукових здобутків!Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України
у всесвітній День вишиванки з надією на Перемогу та вірою у ЗСУ!!!

Працюємо для Українського народу та вітчизняної науки!!!

15 травня 2023 р. в будинку Конституційного Суду України відбулося підписання Договору про співпрацю між Інститутом держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України та Конституційним Судом України. Договір підписали: від Конституційного Суду України виконувач обов’язків Голови Суду С.П. Головатий, від Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України О.В. Скрипнюк.

Блаженніший Епіфаній Митрополит Київський і всієї України Предстоятель Православної Церкви України привітав з Днем народження Скрипнюка Олександра Васильовича, директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, академіка, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України та відзначив його діяльність церковною нагородою «За жертовність та любов до України». Від імені Блаженнішого Епіфанія високу нагороду ПЦУ вручив 3 травня 2023 р. у Михайлівському Золотоверхому Соборі міста Києва Митрофорний протоієрей, отець Віталій Даньчак – Секретар Митрополії Православної Церкви України у зв’язках з громадськістю.Одним із важливих напрямів діяльності Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України є міжнародне наукове співробітництво. Актуальність міжнародної співпраці вчених суттєво зростає у зв’язку з необхідністю формування оновленого бачення післявоєнного відновлення і розбудови України, а також із поглибленням процесів європейської інтеграції держави, набуттям нею статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. 

У межах реалізації міжнародного наукового співробітництва відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту – доктор юридичних наук Фалалєєва Людмила Григорівна та кандидат юридичних наук Стрілець Богдан Васильович на запрошення від Університету Палацького в Оломоуці (Palacký University Olomouc) 26–28 квітня 2023 року взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції «Відповідь Європейського Союзу на виклики сучасного суспільства: правові питання цифровізації, кібербезпеки та ефективної стійкості до гібридних загроз» («The European Union´s Response on the Challenges of Modern Society: Legal Issues of Digitalisation, Cyber Security and Effective Resilience of Hybrid Threats»). Презентація напрацювань українських вчених була представлена у доповіді на тему «Правове регулювання кібербезпеки на ринках криптоактивів: нові виклики для Європейського Союзу», в якій висвітлено проблеми та перспективи правового регулювання кібербезпеки на ринках криптовалют з урахуванням inter alia досвіду України.

Вагому роль в організації та проведенні конференції відіграла Чеська асоціація європейських досліджень, професорка Надєжда Шишкова (Naděžda Šišková), завідувачка Центру досконалості Жана Моне юридичного факультету Університету Палацького в Оломоуці, Президентка Чеської асоціації європейських досліджень. На конференції були присутні видатні фахівці з права Європейського Союзу, зокрема з Чехії, Німеччини, Нідерландів, Словаччини, Франції, а також практики, серед яких представники Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.Подяку
Олександру Поліводському,
на жаль, особисто вже не
вручимо, однак дякувати
Герою ніколи не пізно


Олександр ПоліводськийКолектив Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України зазнав непоправної втрати. Захищаючи нашу Батьківщину від російських окупантів, загинув Олександр Поліводський. 

Все своє життя Олександр пов’язав із нашим Інститутом. У 1996 року Олександр Поліводький вступив до аспірантури, і надалі аж до 24 лютого 2022 року, коли він добровільно вступив до Збройних сил України, працював в Інституті на посаді наукового співробітника у відділі проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права. У 1999 році Олександр блискуче захистив кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції».

У колективі його поважали за професіоналізм, любили за легку вдачу та порядність, прислухались до його порад у правових питаннях. Ми знали, що Олександр – патріот України, а тепер знаємо, що він – мужній воїн, який зі зброєю в руках боронив незалежність нашої держави на фронті. Молода Людина, якій ще не виповнилось і 50-и років, віддав своє життя за усіх нас!

Вічна Слава Герою !!!


21 березня 2023 року відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Інститутом держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України та Національною службою посередництва і примирення. Меморандум підписали Директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, академік НАПрН України Олександр Скрипнюк та Голова Національної служби посередництва і примирення кандидат юридичних наук Дмитро Кухнюк. На підписанні були присутні заступник Голови Національної служби посередництва і примирення Світлана Запара та Вчена секретар Інституту держави і права імені В.М. Корецького, доктор юридичних наук Оксана Кваша.


07 березня 2023 року директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України провів нараду за участю керівників дирекції та завідувачами відділів Інституту, а також співробітниками відділу аспірантури і докторантури з питань вдосконалення роботи з підготовки докторів філософії та докторів наук, організації весняного набору до аспірантури Інституту.


28 березня 2023 р. відбулося урочисте засідання Вченої ради Інституту присвячене 100-річчю з дня народження члена-кореспондента Національної академії наук України, академіка Національної академії правових наук України В.В. Цвєткова. На засіданні були присутні члени Вченої ради Інституту, відомі вчені-управлінці, учні В.В. Цвєткова, представники наукових установ, вищих навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства, молоді вчені. З доповіддю «Віктор Васильович Цвєтков – видатний вчений-управлінець, організатор юридичної науки і освіти в Україні» виступив директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, академік НАПрН України Олександр Скрипнюк.


Спогадами про В.В. Цвєткова та спільну з ним працю в науці поділилися: почесний директор академік НАН України Юрій Шемшученко: член-кореспонденти НАН України Василь Сіренко та Наталія Пархоменко; члени-кореспонденти НАПрН України Євген Кубко, Ольга Андрійко, Володимир Нагребельний, Ірина Кресіна, професор Ігор Усенко. В роботі Вченої ради взяв участь внук В.В. Цвєткова – кандидат юридичних наук Андрій Цвєтков. 

Було прийнято рішення протягом 2023 року видати «Вибрані праці члена-кореспондента НАН України В.В. Цвєткова».


10 лютого 2023 року в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України відбулося експертне обговорення на тему «Автономна Республіка Крим: правові засади деокупації, реінтеграції та захисту прав людини» організаторами якого виступили: Національна академія наук України; Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України; Меджліс кримськотатарського народу; Фонд інституційного розвитку української науки. Під час заходу обговорили чотири блоки актуальних питань сучасного та повоєнного розвитку Криму: 

  1. Порушення прав людини і основоположних свобод на тимчасово окупованій РФ території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
  2. Правові засади деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
  3. Гарантування, забезпечення і захист прав та законних інтересів осіб на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
  4. Правовий статус кримськотатарського народу в Україні та питання трансформації конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим.


На заході були присутні: Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим; народні депутати України; судді Конституційного Суду України; керівники Меджлісу кримськотатарського народу; провідні вчені Інституту та України, представники Фонду інституційного розвитку української науки та інших громадських організацій. 

Відкрив захід доповіддю «Конституційно-правові засади деокупації, реінтеграції Автономної Республіки Крим та захист прав і свобод людини: сучасність та перспективи» директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України академік НАПрН України О.В.СКРИПНЮК. З доповідями також виступили: Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Т.Р. ТАШЕВА; голова Меджлісу кримськотатарського народу Р.А. ЧУБАРОВ; народні депутат України ІХ та попередніх скликань Р.В. БАБІЙ та А.А. ТЕТЕРУК; суддя Конституційного Суду України В.В. ЛЕМАК; провідні вчені – академік НАПрН України Н.М. ОНІЩЕНКО, член-кореспондент НАН України Н.М. ПАРХОМЕНКО, член-кореспондент НАПрН України І.О. КРЕСІНА, доктори юридичних наук О.О. КВАША та О.В. МАРЦЕЛЯК, доктор економічних наук О.І. КОВАЛІВ; кандидати юридичних наук – виконавчий директор Фонду інституційного розвитку української науки М.В. МАРЧЕНКО та директор Центру досліджень воєнних злочинів М.І. СІРИЙ; інші присутні.

Відбулося ґрунтовне обговорення правових засад деокупації, реінтеграції та захисту прав і свобод людини на тимчасово окупованому рф Кримському півострові. За підсумками обговорення були досягнуті домовленості про розвиток співробітництва між Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України та Меджлісом кримськотатарського народу в сфері науково-дослідної та видавничої діяльності, підготовки кадрів вищої наукової кваліфікації в галузі юридичних, політичних наук та державного управління через аспірантуру та докторантуру Інституту для кримськотатарського народу та ін.
АРХІВ НОВИН

G Analytics
сайт создан компанией